وقتی کتی اندرسون مانکن سینمای اسکاتلند با ماشین مدل بالای خود گرفتار گل و لای شد ( گزارش تصویری )