بررسی های انجام شده نشان می دهد عجیب ترین تریبون نماز جمعه جهان در سودان قرار دارد.بیشتر ملت سودان را به ویژه پس از تقسیم شدن این کشور به دو بخش، مسلمانان تشکیل می دهند. بر همین اساس خندیدن به آنان و یا مسخره کردنشان اقدامی ناپسند به شمار می رود اما متأسفانه تصویری که اخیرا در برخی سایت های عرب زبان منتشر شده و به طور گسترده میان کاربران اینترنتی جهان عرب رد و بدل می شود، باعث تمسخر مسلمانان سودان شده است.

در این تصویر منبر و جایگاه یکی از مساجد سودان در محلی عجیب قرار دارد از همین رو امام جماعت این مسجد هنگام سخنرانی و قرائت خطبه جمعه، نمازگزاران را برای دیدن او، به درد سر می اندازد. این تصویر کوچک بودن محل و فضای این مسجد را نشان می دهد از همین رو مسئولان آن به ناچار تریبون امام جمعه را در این محل قرار داده اند تا جای نمازگزاران را نگیرد. تصویر گویای این مطلب است.