پربازدیدترین عکس های اینترنت در سال 2011

تصاویر زیر بیشترین بازدید در صفحات اینترنتی را داشته است. از میان میلیونها تصاویر که روزانه در اینترنت منتشر می شود بعضی حیرت و شگفتی بازدیدکنندگان را موجب می شود. تصاویر زیر در سال 2011 بیشترین تعداد واکنش از سوی بازدیدکنندگان صفحات وب را در برداشته است.
کرکودیل عظیم الجثه در فیلیپین

کوسه یک چشم

دود شاتل فضایی

دریاچه جوشان

فلفل پاشی روی صورت معترضان وال استریت
رعد و برق روی برج ایفل
شیطنت اوباما هنگام عکس دسته جمعی رهبران دنیالحظه بلعیدن غواص توسط نهنگ