ارزان ترین محموله خودروهای وارداتی به کشور طی آبان ماه سال جاری بر اساس آمارهای گمرک شامل چهار دستگاه خودروی جیلی تولید چین است که هر یک معادل 5900 دلار معادل 6.3 میلیون تومان ثبت قیمت شده است البته با توجه به تعرفه وارداتی 90 درصد و دیگر هزینه ها و البته لحاظ کردن حداقل سود برای وارد کننده این خودروها، می توان انتظار داشت این خودروها با قیمتی حدود 13 تا 14 میلیون تومان به بازار عرضه شود.نگاهی به فهرست ارزان ترین خودروهای وارداتی با قیمت زیر 13 میلیون تومان نشان می دهد که در آبانماه به غیر از خودروهای MG چینی تمام محموله ها شامل خودروی کیا سراتو مدل 2011 و 2012 بوده است.

سر جمع خودروهای زیر 13 میلیون تومانی وارد شده به کشور طی آبان ماه شامل 892 دستگاه است، که 216 دستگاه آن تولید چین، یک دستگاه تویوتا یاریس 9 میلیون تومانی تولید ژاپن و باقی هم تولید کارخانه کیای کره بوده است.ارزش کل محموله خودروهای زیر 13 میلیون تومان در آبان ماه معادل 9 میلیون دلار (10 میلیارد تومان) بوده است، میانگین وزنی قیمت ارزان ترین خودروهای وارداتی در آبانماه معادل 11.3 میلیون تومان است که با احتساب تعرفه و هزینه های مترتب بر واردات و حداقل سود معقول وارد کننده متوسط قیمت این خودروها در بازار ایران حدود 24.5 میلیون تومان خواهد بود.