گروه خودرو- جدیدترین رده بندی سطح کیفی خودروهای تولید داخل در شرایطی اعلام شد که طبق آن، کیفیت شش محصول در مقایسه با آمار قبلی افت کرده و تغییراتی در جایگاه خودروها رخ داده است.در این رده بندی که به آبان ماه مربوط ميشود، کیفیت 25 خودرو تولید داخل مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس میزان نمرات منفی اکتسابی، در دو گروه «خیلی خوب» و «خوب» پخش شده اند.
25 خودرو موردنظر، مانند ماه های قبلی در 9 معیار «سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان»، «سیستم موتور»، «ترمز»، «تجهیزات الکتریکی»، «تزئینات داخلی و خارجی»، «صداهای غیرعادی»، «بدنه»، «نفوذ آب» و «رنگ» ارزیابی شده اند و هرکدام که بین صفر تا 120 نمره منفی کسب کرده اند، در دسته «خیلی خوب» و آنها که بین 120 تا 200 نمره منفی بدست آورده اند، در گروه «خوب»ها جای گرفته اند.با این حساب، تمام این 25 خودرویی که در داخل به تولید ميرسند، از لحاظ کیفی، یا «خیلی خوب» هستند و یا «خوب». این در شرایطی است که از دید برخی کارشناسان و مشتریان، بسیاری از خودروهای تولید داخل کیفیت مناسبی ندارند و از قیمت بالایی نیز برخوردار هستند. در واقع به نظر ميرسد بیشتر خودروهای داخلی فقط به لحاظ «آماری» خوب و خیلی خوب هستند. به اعتقاد برخی کارشناسان، تغییر و تحول در ساختار و نحوه ارزیابی کیفی خودروهای داخلی امری ضروری به نظر ميرسد. اما نکته قابل توجه دیگر در مورد آمار کیفیت خودروهای داخلی این است که فاصله کیفی زیادی بین اعضای هر دو گروه «خوب» و «خیلی خوب» به چشم مي آید، اما با این حال، همه یا خوبند و یا خیلی خوب!به عنوان مثال، نیسان تینا و مزدا و ماکسیما با کسب حداقل نمرات منفی، خودروهایی خیلی خوب محسوب ميشوند و لیفان و سمند و تیبا و... نیز همین لقب را یدک مي کشند. از همه اینها جالب تر این است که طبق آمار آبان ماه فقط دو خودرو در گروه «خوب»ها جای دارند و احتمالا در آمارها بعدی، تمام خودروهای داخلی به لقب «خیلی خوب» مفتخر خواهند شد. از دیگر نکات قابل توجه ارزیابی کیفی آبان ماه، ميتوان به افت کیفی شش خودرو از جمله پژو 405، آوانته، مگان و مزدا3 جدید اشاره کرد.


رقابت سامورایی!
به سراغ رده بندی کیفی خودروها برویم و ببینیم جزئیات و نمرات منفی آنها به چه شکل بوده است.در رده بندی آبان ماه، باز هم عناوین نخست جدول به ژاپنی ها اختصاص دارد. در این بین، نیسان تینا مطابق معمول چند ماه گذشته باکیفیت ترین خودرو مونتاژی کشور شده و تنها در بخش تزئینات و رنگ، نمره منفی به دست آورده است. تینا که در پارس خودرو مونتاژ ميشود، پشت سر خود یکی از هم خانواده هایش را به نام ماکسیما ميبیند، ماکسیمایی که علاوه بر تزئینات و رنگ، در بدنه نیز نمره منفی به خود مي بیند. این خودرو البته با مزدا3 جدید از لحاظ مجموع نمرات منفی برابر است، اما در جدول یک رده بالاتر قرار دارد. مزدا 3 جدید، که محصولی متعلق به «گروه بهمن» بوده و در مقایسه با ارزیابی قبلی نمرات منفی آن بیشتر شده است، فقط در بخش رنگ نمره منفی به خود ميبیند. پس از این خودرو گران قیمت، با تک شاسی بلند مونتاژی ایران خودرو در رده چهارم جدول روبرو ميشویم، محصولی که علاوه بر کسب نمره منفی در تزئینات، بدنه و رنگ، صداهای غیرعادی نیز دارد.


اختلاف تندری
رده پنجم جدول رده بندی کیفی خودروها را در آبان ماه ،مگان به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که نمرات منفی آن در مقایسه با رده بندی قبلی، افزایش را نشان ميدهد. این محصول مونتاژی فرانسوی، به جز سیستم تعلیق، ترمز، تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب، در باقی معیارها نمره منفی دارد و بیشترین آن به تزئینات مربوط ميشود. پشت سر مگان، در حالی با تندرهای ایران خودرو و پارس خودرو روبرو ميشویم، که باز هم اختلاف کیفی میان معیارهای این دو به چشم مي آید. به عنوان مثال، تندر پارس خودرو در بدنه، تزئینات و سیستم تعلیق کیفیت بهتری را بدست آورده، اما تندر ایران خودرو نمرات منفی کمتری را در سیستم موتور، رنگ و تجهیزات الکتریکی دارد. هرچند در مجموع تندر پارس خودرو کیفیت بهتری را در مقایسه با همتای ایران خودرویی خود کسب کرده، اما این موضوع همیشگی نیست و گاهی تندر ایران خودرو در جایگاه بالاتر قرار ميگیرد.موضوع اختلاف کیفی بین تندرهای تولیدی، در پژو 206هاچ بک و صندوقدار نیز به چشم مي آید، به نحوی که این دو در معیارهای 9گانه نمرات منفی متفاوتی بدست آورده اند. مثلا 206 صندوقدار که در مجموع کیفیت بهتری دارد، نمرات منفی بیشتری در سیستم موتور و رنگ نصیب خود کرده و از آن سو کیفیت 206هاچ بک نیز در صداهای غیرعادی و بدنه پایین تر است.بین این دو خودرو، هیوندایی آوانته را ميبینیم که سیستم موتور، نفوذ آب و صداهای غیرعادی، در سایر معیارها حائز نمره منفی شده است. آوانته در مقایسه با ارزیابی قبلی افزایش نمرات منفی را به خود ميبیند. ریو نیز که دو رده بعد از آوانته قرار گرفته، همچنان در سیستم موتور دارای نمره منفی بالایی است و معیاری وجود ندارد که این محصول در آن نمره منفی نداشته باشد.


MVM بالا کشید
اما سری هم به میهمانان چینی صنعت خودرو کشور بزنیم، میهمانانی که بیشتر آنها در مقایسه با ارزیابی قبلی با کاهش نمرات منفی روبرو بوده اند. در جدول رده بندی آبان ماه، شش خودرو چینی به چشم مي آید و از بین آنها، MVM مدل 530 دارای بهترین کیفیت است و چری ویانا نیز کمترین کیفیت را داراست. MVM مدل 530 که بالاتر از خودروهایی مانند سمند و پژو 405 و پارس قرار گرفته، فقط در صداهای غیرعادی و نفوذ آب نمره منفی ندارد. این محصول مونتاژی بخش خصوصی، بیشترین نمره منفی خود را در سیستم تعلیق کسب کرده و دقیقا در همین معیار، کمترین کیفیت را بین کل خودروهای تحت ارزیابی آبان ماه دارد. پس از این خودرو، لیفان مدل 620 توانسته بهترین کیفیت را میان چینی های مونتاژ ایران بدست بیاورد و بالاتر از محصولی مانند تیبای سایپا قرار بگیرد. این خودرو البته به جز نفوذ آب، در سایر معیارها حائز نمره منفی شده، که بیشترین آن مشترکا به سیستم موتور و رنگ مربوط ميشود. لیفان البته مدل دیگری به نام 520 نیز دارد که این محصول رکورددار کسب نمرات منفی بین 25 خودرو تحت ارزیابی آبان ماه به حساب مي آید. این محصول فقط در نفوذ آب، نمره منفی به خود نمی بیند، حال آنکه دارای کمترین کیفیت در سیستم موتور و ترمز بوده و بیشترین صداهای غیرعادی را دارد. دیگر چینی جدول کیفی آبان ماه، یک شاسی بلند است که هم اکنون کمترین قیمت را بین سایر خودروهای شاسی بلند بازار کشور داراست. MVM مدل X33 اگرچه صداهای غیرعادی ندارد، اما در سایر معیارها نمره منفی به خود ميبیند. این محصول همچنین در تجهیزات الکتریکی نمرات منفی بیشتری به خود ميبیند. MVM مدل 110 نیز که از آن با نام کم مصرف ترین خودرو تولید داخل یاد ميشود، فقط در معیار صداهای غیرعادی نمره منفی ندارد و نمرات منفی آن در سیستم موتور، تجهیزات الکتریکی و بدنه بالاست. آخرین چینی جدول آبان ماه نیز چری ویانا نام دارد. این محصول که ظاهرا مدتی با توقف تولید روبرو بود، در سه معیار سیستم تعلیق، ترمز و صداهای غیرعادی هیچ نمره منفی کسب نکرده است، اما کمترین کیفیت را در تزئینات و رنگ بین 25 خودرو تحت ارزیابی داراست.

محصولات ایران خودرو
در میانه های جدول، سمند و پژو 405 و پارس را در شرایطی مي بینیم که هر سه آنها در مقایسه با رده بندی قبلی با نمرات منفي بيشتري روبه رو شده اند. در این بین، پژو پارس خراسان و سمند که اعضای سیزدهم و چهاردهم جدول به شمار ميروند، در بسياري از معیارها نمره منفی دارند. پژو 405 خراسان نیز که عضو پانزدهم جدول به حساب مي آید، فقط در نفوذ آب نمره منفی به خود نمی بیند. مدل تهرانی 405 نیز که یک رده پایین تر از همتای خراسانی خود قرار گرفته، در همه معیارها نمره منفی کسب کرده است و بیشترین آن به تزئینات مربوط ميشود.

پراید خیلی خوب شد
در رده بندی کیفی آبان ماه اتفاق دیگری نیز رخ داده، و آن ورود پراید 131 به گروه خودروهای «خیلی خوب» است. این در شرایطی است که پراید 131 در تمام معیارها نمره منفی کسب کرده و بیش از سایر خودروها، آب در آن نفوذ ميکند.دو مدل دیگر پراید (132 و 131 پارس خودرو) نیز که دو قعرنشین جدول به حساب مي آیند، فاصله چندانی تا ورود به دسته «خیلی خوب» ندارند. این دو نیز در تمام معیارها نمره منفی به خود مي بینند و 131 پارس خودرو کم کیفیت ترین بدنه را نیز به خود اختصاص داده است. سایپایی ها البته تیبا را نیز در جدول کیفیت خودروها دارند، که این محصول به جز سیستم تعلیق و صداهای غیرعادی، در باقی معیارها نمره منفی کسب کرده و در جایگاه هجدهم جدول نشسته است.