معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه امسال آخرین دوره پیش دانشگاهی است،  گفت: با حذف این دوره، امتحانات نهایی همه رشته ها ...

ادامه خبر