کارشناسان طبیعت برای انتخاب زیباترین باغ های به ملاک هایی توجه می کنند که کمتر مردم عادی می شناسند.

شاید وقتی نام زیباترین باغ های جهان را می شنوید اولین چیزی که ذهن شما را درگیر می کند این است که چه چیزی می تواند یک باغ را نسبت به دیگری زیباتر کند. شاید بعضی ملاک اشیاء و امکانات آن را در نظر داشته باشند ولی کارشناسان در انتخاب زیباترین باغهای جهان بیشتر به طبیعت و نوع مواد طبیعی به کار رفته در باغ توجه دارند. به طور کلی زیباترین باغ از نظر طبیعت شناسان نزدیک بودن باغ به طبیعت بکر و دست نخورده است. 16 مکانی که بیشترین خصوصیت را از این نظر دارند عبارتند از:
1.باغ گیتی در جنوب غربی اسکاتلند
2. باغ اکسبری در انگلیس
3. باغ کاکن با هفت میلیون گونه گل و گیاه در جنوب غرب آمستردام هلند


4. باغ سون نونگ در چین
5. باغ بوبولی در فلورانس ایتالیا


6. باغ ورسای در غرب کاخ ورسای فرانسه


7. باغ ژاردیم بوتانیکو در پرتغال

8. باغ میرابل در سالزبورگ


9. باغ بوچارت در کانادا


10.باغ یویان در شانگهای


11. باغ شالیمار یک باغ ایرانی در پاکستان است


12. باغ مینپولیس در مینسوتا آمریکا13. باغ آبراهام لینکلن در آمریکا

14. باغ ریکوگن در ژاپن


15.باغ کلود مونه در خانه قدیمی نقاش فرانسوی

17. باغ تحقیقاتی اشتنباخ در زیمباوه