ورزشی - سایت رسمی طرفداران تراکتور امیر قلعه نویی را تهدید کرد در صورت ادامه این روند لقب پاشا را از او می گیرد.
بنا به گزارشی از سایت طرفداران تراکتور : در یادداشتی با عنوان "فاجعه ای بنام سکوی خالی در راه است" آورده است:این تنها هواداران متعصب تراکتور در استادیوم نبودند که از دو چیز بسیار حرص خوردند، اول آنها به این دلیل حرص خوردند که واقعا هوای سرد و طاقت فرسای بود و دوم برای اینکه این تیم آن تیمی نیست که می خواستند ببیند، با آن سبک بازی و سیاق، تراکتور در این بازی واقعا در خانه هم در برابر تیم راه آهن چیزی برای گفتن نداشت و این در نحوه بازی تیم در دو نیمه کاملا مشهود بود، قلعه نویی تیم اش در این بازی واقعا بی برنامه و بدون تاکتیک خاص خصوصا در نیمه اول ظاهر شد و در نیمه دوم هم تنها به زیر توپ میزد و کار دیگری نمی کرد، حالا واقعا دیگر باید حق داد به هواداران که در استادیوم کیانی را تشویق کنند و حتی دایی را.

سخن ما با مسئولان این تیم این است که ما دوست نداشتیم که تیم ما در تبریز اینگونه به راه آهن باج دهد، روی سخن ما با هر کسی که در تراکتور مسئول است این است که تیم ما چرا باید اینگونه بد بازی کند که در تبریز همه هواداران ما در این سرمای تبریز اینقدر حرص بخورد، این تراکتور آن چیزی نبود که ما می خواستیم و در واقعا باعث و بانی کم شدن هواداران تراکتور در تبریز همین بازیهای نه چندان دلچسب تراکتور و این غرور کاذب سرمربی است که کار دست ما داده است، هواداران خیلی خوب می دانند که تراکتور امروز خوب بازی نکرد، هواداران خیلی خوب می دانند که تراکتور در مقابل راه آهن چیزی برای گفتن نداشت، هواداران تراکتور خوب می دانند که حالا این تیم تا صدر جدول 6 امتیاز فاصله دارد و هواداران تراکتور خیلی خوب می دانند که با این وضعیت به زودی شاهد خواهیم بودکه کسی دیگر برای دیدن بازیهای تراکتور نخواهد آمد و این یعنی فاجعه.

تراکتور امروز همه را دلسرد کرد در حالی که امیر قلعه نویی هنوز هم دوست ندارد قبول کند که تراکتور بد بازی می کند، دوست داریم به او بگویم که آقای قلعه نویی ما فرق بازی خوب را با بازی رو به جلو خیلی خوب می دانیم و خیلی خوب می دانیم که فرق زیر توپ زدن با بازی منطقی در چیست، بهتر است تا دیر نشده او در کار خود تجدید نظر کند تا پاشایی را از او نگرفته ایم. این فاجعه سکوهای خالی استادیوم را تراکتور قلعه نویی بوجود آورده نه هوادارانی که در این سرما تراکتور را تنها نمی گذارند.