قيمتها از ميان گارانتي هاي اصلي انتخاب و درج شده است.

گوشي هاي بازار معمولا با ميانگين 10 تا 25 هزار تومان اختلاف قيمت به فروش ميرسد. همچنين ممكن است گوشي هاي بدون گارانتي گاهي اوقات تا 100 هزار تومان با گوشي هاي گارانتي دار اختلاف قيمت داشته باشد. علامت - نشانگر کاهش قیمت و علامت + نشانگر افزایش قیمت و بدون علامت نشانگر ثبات قيمت نسبت به هفته گذشته است. علامت ؟ بیانگر آن است که گوشی مورد نظر به دلیل عدم عرضه از سوی نمایندگان قانونی با قیمت های متفاوت و غیررسمی ارائه میشود.بازدید کننده گرامی کمی صبر کنید تا عکس زیر بارگزاری شود ....