فرهنگی - یکشنبه شب، محسن یگانه روی سن سالن برج میلاد وقتی که میخواست میهمان ویژه کنسرت خود را به حاضرین معرفی کند اتفاق ناخوشایندی رخ داد.
یگانه با جملاتی مثل «ستاره همیشگی فوتبال» و «بازیکن همیشه بزرگ» در حال معرفی اسطوره فوتبال ایران بود که یک لحظه مکث کوتاهی کرد تا پس از آن علی دایی را صدا بزند.در هنگام همین مکث کوتاه یکی از حاضران در کنسرت با صدای بلند گفت: «ول کن این فوتبالیستها رو. آخرش همه میشن شیث و نصرتی! خود تو عشقه!» عجیب آنکه عده ای از حاضران هم شروع به تشویق این فرد کردند.

به گزارش موزیک ما , محسن یگانه هم که مدیریت سالن را از دست داده بود برای لحظاتی توانایی هیچ کلامی را نداشت. او انگشتش را مقابل دهانش قرار داد و از آن فرد خواست که سکوت کند! در این لحظه علی دایی هم که به همراه همسرش در سالن حضور داشت به نشانه تاسف سرش را تکان داد!ثانیه هایی بعد بقیه حاضران در سالن با تشویق شدید دایی سعی کردند که این بی احترامی را از دل او در بیاورند و دایی پس از دیدن واکنش مثبت و استقبال مردم به احترام علاقه مندانش بلند شد و برای همه دست تکان داد. علی دایی در زمان مربی گری اش در پرسپولیس دو بار به دلایل غیرفنی شیث رضایی را از تیم اخراج کرده بود.


چهارشنبه 25 آبان ماه 90