غار علی صدر و قله دماوند در فهرست مکانهای طبیعی ایران قرار داشتند که در فهرست جهانی جای نگرفتند. برای انتخاب عجایب هفتگانه طبیعت حدود 300 مکان از جاذبه های طبیعی سراسر دنیا توسط مردم پیشنهاد شده اند تا در رقابت « عجایب هفتگانهٔ طبیعی » دنیا شرکت کنند. سایت ایترنتی بنیاد عجایب هفتگانه به نشانی www.new7wonders.com برای حفظ جاذبه های طبیعی از خطر و حمایت از آنها رای گیری در سال 2009 برگزار کرد که غار علی صدر همدان و قله دماوند از سوی ایران در میان کاندیدها بودند. در میان لیست های ارائه شده در آخرین نظرسنجی هفت مکان عجیب طبیعی جهان طبق زیر هستند:

جنگل آمازون

خلیج ها لونگ ویتنام

آبشار ایگواسو آرژانتین, برزیل

ججو-دو کره جنوبی

پارک ملی کومودو اندونزی

پارک ملی پورتوپرنسس فیلیپین

کوهستان تیبل آفریقای جنوبی