هفته گذشته بود که مغازه داران پلاسکو با حضور در مقابل در شمالی این پاساژ ادعا کردند که اموال داخل مغازه هایشان به سرقت رفته است و ...

ادامه خبر