برای این کار ابتدا در داخل قسمت timeline و در قسمت frame یک فریم خالی باز میکنیم
سپس بر روی فریم راست کلیک میکنیم و گزینه actinos را انتخاب میکنیم
سپس آدرس زیر را دنبال میکنیم
Actions > Browser/Network > fscommand
در قسمت روبرو قسمتی باز میشود که اکشن در آن نوشته میشود
سپس قسمت commands for standalone player را باز میکنیم و گزینه full screen را انتخاب میکنیم
کار ما در این قسمت تمام میشود حال اگر flash player را باز کنید بصورت خودکار full screen میشود
حالا میخواهیم این اکشن را بصورت بر عکس بنویسیم یعنی اگر به حالت full screen بود از این حالت خارج شود
در همین قسمت در قسمت parameters به جای true مینویسیم false
در این حالت فلش پلیر به سایز اصلی خود باز میگردد

اکشن برای فول اسکرین
کد:
fscommand("fullscreen", "true");
اکشن برای خروج از حالت فول اسکرین
کد:
fscommand("fullscreen", "false");