دان آلفا : جو فریزر دوشنبه شب در خانه اش واقع در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا دار فانی را وداع گفت.این بوکسور به دلیل مبارزه با محمد علی کلی، بوکسور افسانه ای جهان مشهور شد. این دو، سه بار با یکدیگر مبارزه کردند که یکی از آنها دیدار معروف مانیل در سال 1975 بود.

فریزر که به "اسموکین جو" معروف بود در دوران حرفهای مبارزات خود به استفاده از هوکهای ویران کننده دست چپش مشهور بود. فریزر در سال 1976 از دنیای بوکس خداحافظی کرد هرچند که در سال 1981 برای آخرین بار روی رینگ ظاهر شد.

فریزر در سال 1971 در مبارزهای که به "نبرد قرن" شهرت پیدا کرد موفق شد محمد علی کلی را در راند پانزدهم در "اسکوئیر گاردن" شکست دهد. وی در حالی میدان مبارزه را ترک میکرد که اولین شکست زندگی کلی را به وی تحمیل کرده بود.

محمد علی کلی در سال 1974 در مبارزهای که 12 راند به طول انجامید و در پایتخت فیلیپین برگزار شد، فریزر را شکست داد. کلی پس از آن در خودنوشت نامهاش عنوان کرد که چیزی نمانده بود در آن دیدار بمیرد.

جو فریزر دو بار به عنوان قهرمانی سنگین وزن جهان دست پیدا کرد تا اینکه در سال 1973 به جورج فورمن باخت. فریزر در فیلادلفیا زندگی میکرد و در آنجا برای سالهای بسیاری یک باشگاه مشتزنی راه انداخته بود.

فریزر در سال 2009 در به سی ان ان گفته بود: "مشکلی با کار کردن با بچهها ندارم. این بچهها فردای ما هستند. چنانچه ما به آنها اهمیتی ندهیم چطور انتظار داریم که کاری از پیش ببرند".

از فریزر پرسیدند که آیا به "راکی بالبوآ" شباهت داشته است؛ وی در پاسخ اظهار داشت: بیتردید. من در کشتارگاه کار کردهام و همان کسی هستم که در خیابان‎های فیلادلفیا میدوید.