تصاویری که در ادامه مشاهده میکنید مربوط به پروژه ای فوق العاده جالب است که در آفریقای جنوبی و با حمایت دولت، ارتش و دوستداران محیط زیست این کشور، انجام شده. در این پروژه گروهی از حبوانات عظیم الجثه نظیر کرگدن و زرافه پس از بی هوشی توسط هلی کوپتر به یک ناحیه حفاظت شده منتقل شدند تا از دست بومیان و شکارچیان در امان باشند.

این حیوانات به خاطر حفظ جانشان از دست شکارچیان و بومیان محلی منتقل شدند. این برای اولین بار است که از هلیکوپتر برای جابه جایی چنین حیوانات عظیمی استفاده می شود. وزن برخی حیوانات که در جریان این جابه جایی منتقل شدند حتی تا ۲ تن هم می رسید.

استفاده از هلیکوپترهای ارتش آفریقای جنوبی در جریان این جابه جایی به دلیل صعب العبور بودن این ناحیه بود. همچنین به دلیل حفظ آرامش حیوانات قبل از جابه جایی حیوانات توسط شلیک سرنگ از اسلحه بیهوش کننده بیهوش میشدند. این جابه جایی به همت یک گروه از دوستداران محیط زیست و با همکاری دولت و ارتش آفریقای جنوبی انجام شد.


Weighing a whopping 1,400 kilos the giant beast is first put to sleep before the 15-mile journey begins.

Conservationists in South Africa moved 19 of the majestic animals out of hills inaccessible by road in the country's Eastern Cape.

They spent 20 minutes in the air and were then driven a further 1,000 miles to fresh breeding ground in the northern Limpopo province.

Snapper Michael Raimondo, who captured the spectacular scenes, said: "It was quite incredible. These things are so heavy - some of them weigh a couple of tons.

"The main aim was to ensure the rhinos were moved in a way that would not distress them, so they were darted and put to sleep before being lifted.

Mr Raimondo, director of environmental body Green Renaissance, was among a team of 25 who helped with the painstaking process.