این عکس مربوط به بازی استقلال و پرسپولیس یک سال پیش از آمدن نیکبخت واحدی به پرسپولیس است که با شیث رضایی درگیر شده است که مثل همیشه شیث رضایی در مرکز این درگیری و حاشیه سازی قرار دارد که بعدها هم خود نیکبخت کم حاشیه برای پرسپولیس درست نمیکند !!!!