برنامه ی "هرگز نخواب کوروش" مستندی یک ساعته است در مورد جشنهای 2500 ساله که در روز "کوروش بزرگ" برگزار شده است


بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد صفحه دانلود شوید


هرگز نخواب کوروش ....