یک کروکودیل که برای مدتی کوتاهی از آب بیرون آمده در زمانی که 30 متر از آب دور شده بود گرفتار 3 شیر جوان شد که در این جنگ نابرابر هیچ شانسی برای زنده ماندن نداشت .... منبع : مجله جهانی نشنال جئوگرافیک