گروه خودرو- شرایط دریافت پلاک موقت خودروهای وارداتی روز گذشته در حالی از سوی رييس مركز شماره گذاري پليس راهور ناجا اعلام شد، که از این پس در پلاک خودروهای مذکور ماه و اعتبار تردد نیز قید ميشود.
به گفته سرهنگ احمد رستمي افرادی که بیش از 6 ماه در کشورهای غیر از حاشیه خلیج فارس یا سه ماه در کشورهای حاشیه خلیج فارس اقامت داشته اند با پروانه گمرکی موقت ميتوانند برای ورود خودرو به کشور اقدام و در صورت داشتن شرایط لازم و ورود خودرو ميتوانند در تمام ترددگاه های کشور از خودرو استفاده کنند. وی همچنین به پلاک خاص خودروهای مذکور اشاره و عنوان کرد که متقاضی در صورت احراز شرايط لازم و دريافت پلاك موقت براي خودرو وارداتی خود ميتواند در سطح كشور تردد كنند، این در شرایطی است که در پلاك خودروهای یاد شده ماه و اعتبار تردد قید مي شود.

ريیس مرکز شماره گذاری راهور همچنین به این نکته اشاره کرد که اگر متقاضی دارای پروانه گمرکی باشد و مشکلی برای شماره گذاری خودرو نباشد، پلاک موقت در کمتر از یک ساعت صادر میشود. پیش از این سرهنگ علیرضا جهانگیری معاون فنی و مهندسی راهور ناجا نیز شرایط دریافت پلاک دائمی خودروهای گذر موقت را اعلام کرده بود.
به گفته وی خودروهای گذرموقت در صورت پرداخت عوارض به گمرک و کسب استانداردهای زیست محیطی و فنی میتوانند پلاک دائمی از راهور دریافت کنند. البته شرایط ایمنی خودرو برای پلیس حائز اهمیت است.وی همچنین تاکید کرده بود که خودروهای گذر موقت پس از پایان مهلت حضورشان در کشور باید به گمرک واردکننده مراجعه و برای تمدید مهلت حضور اقدام کنند. ضمن اینکه صاحبان خودرو پس از تمدید باید بار دیگر پلاک جدید دریافت کنند. وی با اشاره به برخورد با خودروهایی که مهلت حضورشان به اتمام رسیده است، تاکید کرده بود که اگر خودرویی پس از پایان مهلت قانونی در کشور تردد کند به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و پلیس از تردد آن جلوگیری میکند.سه شنبه 3 آبان ماه 90