درخت چوب سرخ هایپریون در پارک ملی ردوود در شمال کالیفرنیا با 115.5 متر / 379 پا ارتفاع، به تازگی بلندترین درخت جهان لقب گرفته است و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسانید. آنچه رشد این درخت را محدود میکند، ناتوانی شبکه آوندها در انتقال آب و مواد غذایی به ارتفاع بالاتر از 115 متر است.