به گزارش نشنال جئوگرافیک : یک ماهیگیر مکزیکی موفق شد یکی از نادرترین انواع کوسه را که فقط یک چشم دارد، پیدا کند. این کوسه 56 سانتیمتری که فقط یک چشم فعال در وسط سر خود دارد، به دلیل اختلال سایکلوپیا به این حال و روز درآمده است.

انریکه لوسرو لئون، ماهیگیر مکزیکی چند ماه پیش یک کوسه تیره باردار را شکار کرده بود و وقتی شکم او را باز کرد، با ده جنین کوسه مواجه شد که یکی از آنها فقط یک چشم داشت. او این کشف را در فیسبوک منتشر کرد و این چنین شد که خبر به پژوهشگران مرکز میانرشته ای علوم دریایی لاپاز مکزیک از ماجرا خبردار شدند و این جنین یکچشم را برای تحقیقات بیشتر از او قرض گرفتند. اکنون پژوهشگران اعلام کرده اند این جنین قطعا دچار سایکلوپیا و تکچشم است. پیشاز این نیز چند بار دیگر پژوهشگران جنین های کوسه تک چشم را به شیوه ای مشابه مشاهده کرده بودند و این نکته که چنین کوسهای در آبهای آزاد دیده نشده، بدان معنی است که کوسه های تکچشم نمیتوانند برای مدت طولانی در شرایط طبیعی زنده بمانند.

سایکلوپیا نوعی اختلال مادرزادی است که در آن بخش پیش مغزی جنینی نمیتواند دو کره چشم را به وجود بیاورد. البته این کوسه دچار اختلالات دیگری نیز هست: او آلبینو است، یعنی پوست بدنش رنگدانه ندارد و سفیدرنگ دیده می شود؛ سوراخ بینی ندارد، در پوزه اش برآمدگی دیده میشود و ناهنجاری هایی در نخاع آن مشاهده میشود. دم این کوسه نیز آنقدر بدشکل است که موجب کاهش سرعت شنای آن میشد. در پستانداران، رژیم غذایی بد مادر و بخصوص فقر شدید ویتامین A میتواند به بروز سایکلوپیا منجر شود، اما در مورد این کوسه مشخص نیست چه اتفاقی افتاده، هرچند که بعید به نظر میرسد آلودگی عامل بروز این اختلال باشد.> >

> >


يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰