آیا می دانید هم اکنون با گمرک الکترونیک می توانید از پشت میز محل کار یا در منزل کالای وارداتی خود را به گمرک اظهار کنید؟

ادامه خبر