قیمت جدید محصولات سواری گروه پارس خودرو اعلام شد.

اخبار و بازار خودرو > در نرخ های جدید پارس خودرو، قیمت تندر90 مدل LP E2 معادل 15 میلیون و 100 هزار تومان، تندر90 مدل LP E2 دوگانه سوز 16 میلیون و600 هزار تومان، تندر90 مدل E1 CP با کیسه هوا 13 میلیون و500 هزار تومان، ماکسیما اتوماتیک 43 میلیون و600 هزار تومان، مگان 2000 سی.سی اتوماتیک 32 میلیون و 850 هزار تومان، مگان 1600 سی.سی لوکس 28 میلیون و 700 هزار تومان، مگان 1600 سی.سی معمولی 27 میلیون و500 هزار تومان، قشقایی مدل HIGH معادل 55 میلیون و700 هزار تومان، قشقایی مدل MID معادل 53 میلیون و400 هزار تومان، تینا مدل HIGH معادل 68 میلیون و900 هزار تومان و تینا مدل MID معادل 65 میلیون و700 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در نرخ های جدید سایپا، سایپا SL 131 هشت میلیون و 425 هزار تومان، سایپا SX 131 هشت میلیون و 705 هزار تومان، سایپا +131SL HP معادل 8 میلیون و 625 هزار تومان، سایپا +131SX HP معادل 8 میلیون و 905 هزار تومان، سایپا SL 132 معادل 8 میلیون و 595 هزار تومان، سایپا SX 132 معادل 8 میلیون و 875 هزار تومان، سایپا +132SL HP معادل 8 میلیون و 795 هزار تومان، سایپا +132SX HP معادل 9 میلیون و 75 هزار تومان، سایپاSL 111 هشت میلیون و 630 هزار تومان، سایپاSX 111 هشت میلیون و 910 هزار تومان، سایپا +111SL HP معادل 8 میلیون و830 هزار تومان، سایپا +111SX HP معادل 9 میلیون و110 هزار تومان، سایپا SL 141 هشت میلیون و 225 هزار تومان، سایپا SX 141 هشت میلیون و 505 هزار تومان، سایپا +141SL HP معادل 8 میلیون و 425 هزار تومان، سایپا +141SX HP هشت میلیون و 705 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
همچنین در دیگر محصولات سایپا قیمت ریو 14 میلیون و150 هزار تومان و تیبا 11 میلیون و640 هزار تومان تعیین شده است.
گفتنی است، قیمتهای فوق شامل هزینه های مالیات و عوارش ارزش افزوده، شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث است. قیمت های جدید تا پایان سال جاری اعتبار خواهند داشت.
سه شنبه 5 مهر 1390 13:42