قيمت ها از ميان گارانتي هاي اصلي انتخاب و درج شده است.

گوشي هاي بازار معمولا با ميانگين 5 تا 15 هزار تومان اختلاف قيمت به فروش مي رسد.علامت - نشانگر کاهش قیمت و علامت + نشانگر افزایش قیمت و بدون علامت نشانگر ثبات قيمت نسبت به هفته گذشته است. علامت ؟ بیانگر آن است که گوشی مورد نظر به دلیل عدم عرضه از سوی نمایندگان قانونی با قیمت های متفاوت و غیررسمی ارائه میشود.