دان آلفا > گروه خودرو - در شرايطي كه سايت فروش شركت سايپا از 23 شهريور تا اول مهر بسته و فروش محصولات اين شركت به طور كلي متوقف شده بود، از يكم مهر سايت فروش اين شركت با قيمت هاي جديد باز شده است.
در قيمت هاي جديد محصولات خانواده X100 افزايش قيمت ميانگين 150 هزار توماني را تجربه كرده اند. در نرخ هاي جديد، قيمت محصول سايپا 132SL از 8 ميليون و 595 هزار تومان به هشت ميليون و760 هزار تومان افزايش يافته است. سايپا 132SX نيز از 8 هشت ميليون و 875 هزار تومان به 9 ميليون و60 هزار تومان رسيده است. قيمت سايپا 131SL از 8 ميليون و 425 هزار تومان به 8 ميليون و670 هزار تومان و سايپا 131SX از 8 ميليون و 705 هزار تومان به 8 ميليون و970 هزار تومان رسيده است. عمده افزايش قيمت محصولات سايپا در چهار محصول سايپا 132SL , SX و 131SL , SX بوده است. از ديگر محصولات خانواده ايكس100 خودروهاي موسوم به ارتقا يافته نيز افزايش قيمت 195 هزار توماني را تجربه كرده اند.

همچنين قيمت ريو با حدود 500 هزار تومان افزايش از 13 ميليون و 745 هزار تومان به 14 ميليون و 150 هزار تومان رسيده اند. در اين ميان دو محصول تيبا و سايپا 141 افزايش قيمتي نداشته اند. در همين رابطه فرامرز طاهري مدير بازاريابي و فروش سايپا، گفت: هرگونه افزايش قيمت محصولات با مجوز كميته قيمت گذاري خودرو صورت گرفته است. پيش از اين گروه خودروسازي سايپا درخواست خود براي افزايش قيمت برخي محصولات را به كميته قيمت گذاري خودرو ارائه كرده بود. دو هفته پيش رييس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان اعلام كرده بود كه با افزايش قيمت دو درصدي برخي محصولات سايپا موافقت شده است.5 مهرماه 1390