در ادامه مطلب خواهيد خواند و مشاهده خواهيد كرد ، توهين خواننده بزرگ كشور به صدا و هنر محسن چاوشي !


دانلود فايل ويدئويي برنامه با لينك مستقيم
چند شب گذشته در حالي كه اتفاقي مشغول تماشاي براي Next Persian Star در شبكه Tv Persia بودم پس از پايان اجراي يكي از شركت كنندگان و شنيدن نظرات داوران در مورد شركت كننده ، در حالي كه شركت كنندگان در حال ترك صحنه بودند و صداي استديو نيز بسته نشده بود متاسفانه صداي هنرمند بزرگ كشورمان شنيده شد كه با گفتن جمله ي " حال كردين چه تيكه اي بهش انداختم ؟!! " آب سردي بر پيكر تمامي دوست دارن موسيقي و طرفداران محسن چاوشي عزيز ريخت

وي كه پس از اجراي شركت كننده به انتقاد از صدا و آهنگي كه انتخاب كرده بود پرداخت گفت " آهنگي كه شما انتخاب كرده بوديد بيشتر از نظر خوندن با دستگاه و ... هست ديگه . و ايني كه دوستان انتخاب كرده بودن از اقاي معين ، اونا خوانندن "
حال قضاوت را به خود شما بازديد كننده گرامي ميگذاريم
در حالي كه بدون شك محسن چاوشي يكي از پرطرفدار ترين خوانندگان داخل كشور مي باشد به نظر شما گفتن اين گونه جملات آنهم در شبكه هاي تلوزيوني چه عواقبي در پي خواهد داشت؟

آيا در شرايطي كه هر خواننده طرفداران سرسخت خود را دارد كه هيچ كدام بنا به عشقي كه نسبت به خواننده مورد علاقه خود دارند از موضع خود كوتاه نمي آيند و تمام تلاش رسانه هاي جمعي از قبيل سايت ها و ... در جهت عدم درگيري لفظي گروه هاي مختلف با يكديگر و داشتن روحيه انتقاد پذيري است ،اين گونه سخن گفتن آن هم توسط شخصيت هاي بزرگ موسيقي كه الگوي بسياري از جوانان ما مي باشند حاصلي جز ايجاد فضاي متشنج در بين هواداران خواهد داشت ؟

آيا رسالت اين شبكه در پيدا كردن استعداد هاي جوان با شبكه هاي ديگر و برنامه هاي مشابه يكيست؟
آيا فكر نميكنيد وقتي هنرمندان بزرگ موسيقي ايران همانند داريوش اقبالي صداي محسن چاوشي و كارهاي وي را همچون چشمه ي جوشان ميدانند ، موسيقي نيز امري سليقه اي است و بايد به جاي تخريب يكديگر به سليقه ي يكديگر احترام گذاشت؟


لطفا در فضاي دوستانه و صميمي و بدون از هر گونه بي احترامي در مورد اين موضوع بحث كنيد.تمام تلاش ما براي روشن كردن اين موضوع نشان دادن چهره ي زشت توهين و بي احترامي نسبت به يكديگر مي باشد
با انتقاد و بحث و تبادل نظر دوستانه خود را از ديگراني كه محكوم به اين كارند جدا كنيم ......