دادستان عمومی و انقلاب پردیس از دستگیری فردی که ادعای پیامبری می کرد، خبر داد.

ادامه خبر