استاد شجریان در دوره ی جدید اجراهای خود در خارج از کشور و بعد از برگزاری چهار کنسرت در استرالیا به آمریکا سفر کرده است و در سومین روز از اجرای خود در این کشور، میهمان اهالی شهر هیوستن تگزاس امریکا بود. این اجرا با همراهی گروه 14 نفری شهناز به سرپرستی و آهنگسازی مجید درخشانی انجام شد که قسمت اول این برنامه که رندان مست نام داشت با اجرای قطعاتی در دستگاه همایون از آلبوم رندان مست شروع شد، همچنین در کنار قطعه های آوازی در قسمت اول، دو نوازی قانون و کمانچه و چهار مضراب زیبایی خاصی را به اجرای گروه بخشیده بود.