مرد بنگاه دار به خاطر بدهی 300 میلیون تومانی، سناریوی خونینی طراحی کرد.او پس از تصادف ساختگی، مرد طلافروش را به بنگاه کشاند وبعد هم نقشه سرقت از طلافروشی را اجرا کرد.عامل جنایت، سپس جسد مثله شده قربانی را درسطل زباله رها کرده و گریخته بود که با ردیابی های ویژه کارآگاهان جنایی تهران دستگیرشد.

ادامه خبر