رئیس جمهوری آمریکا به رای قاضی فدرال که دستور اجرایی وی برای جلوگیری از صدور روادید و ورود اتباع برخی از کشورها به ...

ادامه خبر