گروه ایران خودرو در حالی از قیمت گذاری سهام پایه 2 دارایی مدیریتی قابل واگذاری خود خبر داده که به نظر می رسد این واگذاری برای سرمایه گذاری ...

ادامه خبر