درصد عمده ای از جامعه  ما به دنبال بازاری متنوع تر برای خودروهای ارزان قیمت هستند؛ جایی که تنها بانیانش خانواده مُسن «پراید» هستند و گزینه های ...

ادامه خبر