دولت جدید آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران شماری از شرکت ها و افراد دست اندرکار در برنامه موشکی این کشور را مشمول تحریم کرد.

ادامه خبر