معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز ذخیره سازی بنزین برای تامین سوخت مورد نیاز مردم در ایام نوروز جزئیات طرح جدید سامان دهی سهمیه گازوئیل ...

ادامه خبر