معامله گران بازار سهام امروز نظاره گر بازاری متعادل و کم نوسان بود که همزمان با واگذاری صف خرید خودرویی ها به نظر می رسید، خود را آماده ...

ادامه خبر