تصویری از لحظه لگد خوردن مهناز افشار در فیلم < باگت >