به گزارش فارنت و به نقل از پایگاه اینترنتی “تک اسپوت “، یکی از توسعه دهندگان و برنامه نویسان فایرفاکس ۴ ، بعد از بررسی همه جانبه آخرین نسخه دومرورگر فایرفاکس و کروم به توضیح دلایل سرعت بیشتر مرورگر کروم در مقابل فایرفاکس پرداخته است.
طراح رابط کاربری مرورگر فایرفاکس۴، ” جان وین هیل ” این مورد را بررسی قرار داده است که چرا کاربران احساس می*کنند که کروم سریع*تر از فایرفاکس است و بعد از بررسی ویدیوهای گرفته شده از کار با این دو مرورگر به نتایج جالبی دست پیدا کرده است.
به طور مثال، وقتی فایرفاکس باز است و شما در مرورگر به جستجو می پردازید و سرانجام به homepage بازمی*گردید و در آن سو نیز وقتی مرورگر کروم باز است و شما در مرورگر به جستجو می*پردازید و دوباره به homepage خود بازمی*گردید کاربر احساس می*کند که فایرفاکس این مراحل را طولانی*تر انجام می*دهد، اما کروم دارای سرعت بالاتری است.
به عبارت بهتر به نظر می*رسد که فایرفاکس افزونه*های خود را چک می*کند و دوباره به homepage بازمی*گردد در حالی که کروم همه چیز را شسته و رفته و در یک مرحله تحویل کاربر می*دهد.
می توان دلیل این کار را به این صورت توضیح داد که کروم کمتر از جذابیت*های بصری در مرورگر خود استفاده کرده و افزونه*های آن نیز دارای ساختار گرافیکی بسیار ساده*ای هستند و این در حالی است که افزونه*های فایرفاکس دارای چنین خصوصیتی نیستند. پس می توان راز موفقیت و داشتن سرعت بیشتر کروم را در ظاهری ساده تر و استفاده کمتر از جذابیت*های بصری دانست.
جان وین هیل به طرفداران فایرفاکس این مژده را داده که نسخه ۴ این مرورگر بسیار سریع بوده و دارای قابلیت*های بسیار پیشرفته*ای است.
برای مطالعه گزارش کامل این بررسی می*توانید به اینجا مراجعه کنید.