مزدا بیشتر شهرتش را مدیون سری RX است. مدل RX-7 به راستی رقیب قدرتمند خودروهایی مثل 911 بود.
مدل RX-8 نسبت به برادرش کمی ساده تر و ارزان تر بود اما با این حال از منتقدان و مشتریان نمره خوبی دریافت کرد.
اما با این وجود، مزدا اخیرا نتوانسته تعدادزیادی از مدلRX-8خود بفروشد .به همین خاطر ژاپنی ها تصمیم به توقف خط تولید RX-8 این مدل گرفته اند.با اینکه خبر بسیار ناراحت کننده ای است، اما مزدا تصمیم درستی گرفته است. تا به حال چند نفر را در بازارهای خودرو دیده اید که دنبال RX-8 باشند ؟

فروش این مدل در سال 2010 تنها 1134 مورد بود و فروش آن در سال 2011 به حدی کاهش یافته است که حتی ارزش بازگو کردن هم ندارد.در حال حاضر RX-8 های موجود در بازار آمریکا 300 دستگاه هستند. در بقیه بازار ها نیز چند صد دستگاه RX-8 وجود دارد.با اینکه هیچ خبری از تولید مدل RX-9 یا چیزی شبیه آن وجود ندارد اما بعید است که این شرکت ژاپنی از میراث اصلی خود دست بردارد