رونمایی رسمی از بی.ام.و 2012 1M کوپهدان آلفا > گروه خودرو : تازه ترین اطلاعات درباره بی.ام.و 1M کوپه جدید در آستانه برگزاری نمایشگاه خودرو فرانکفورت ارایه شد.

این خودرو جدید قرار است امسال برای نخستین بار به طور رسمی در نمایشگاه فرانکفورت ارایه شود.خودرو جدید در زمینه طراحی بدنه وسیستم ترمز تغییراتی داشته است اما از لحاظ کارایی موتور تغییری در این مدل جدید ایجاد نشده است.همچنین برخی تغییرات به وجود آمده در این خودرو باعث شده تا وزن کمتری داشته باشد.طراحی داخلی این خودرو نیز ارتقاء یافته است .بی.ام.و وعده داده است که اطلاعات بیشتر درباره این خودرو را در نمایشگاه فرانکفورت منتشر می کند.