یخچال: یخ+ چال ( گودال)= گودالی که در آن یخ نگهداری می شود.در گذشته در زمستان چال بزرگی می کندند و آن را پر از برف می کردند این برف در بهار و اوایل تابستان برای سرد کردن آب و نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی استفاده می شد . با اختراع یخچال و ورود آن به زندگی مردم چون جای یخچال طبیعی را گرفت مردم طبق عادت همان نام را بر آن نهادند .اما در عربی بدان ثــلّـاجة می گویند که بر وزن فَـعّالـة است و از ریشه ی ثـَلْـج به معنی یخ است .نوشته : عادل اشکبوس