روش وارد کردن key در کاسپرسکی 2010


دو نکته مهم


1.حتما قبل از وارد کردن کلیدها تاریخ سیستم خودرا چک کنید که درست باشد در غیر این صورت ممکن است نتوانید کلیدها را وارد کنید.


2. حتما کلیدهای قبلی را قبل از وارد کردن کلید جدید پاک کنید


ابتدا روی آیکن کاسپرسکی دوبار کلیک کنید تا پنجره آن باز شود سپس روی گزینه license پایین پنجره کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود ..


ارتباط خود با اینترنت را قطع کنید (disconect شوید)


کلید قبلی را یا زدن ضربدر قرمز پاک کنید

سپس گزینه active new license را بزنید
روش اول در پنجره بعد در کادر زیر گزینه
activate comerical license یکی ازکدهای زیر را وارد کنید


PU5B5-4NQ8D-KPMU7-B6NGD
T1JVS-NNMBD-K1QTN-SUBP8

K5PXQ-X1SW6-2RAMR-ZBM2X
25N2Z-QH4Y4-YHNTN-N2U4T
YS8UP-KD46D-JX4YD-ENHF6
33NA4-J34SG-MUV13-JRU6P
7N1UZ-DSXDN-R9XFC-PDQEF
3PRNP-TQXWT-GNR33-PMPTR
E4J6N-1644V-B7KAW-6J6M3
44UE9-UZKTA-AHUF2-VB8ZH
7PEJP-Q2KCG-NPT56-SNZAX
YG5CD-SXU41-JESDZ-6AWA6
3SU15-S4AES-P5XRQ-87AKV
3T6XS-GY8U1-W1JTR-9XAE1
3TK3J-6T1TN-X3XGP-HUZRN
3TZV1-Z5F9W-DXBWX-Q1KDA


سپس روی next کلیک کنید . error زیر را مشاهده میکنید ok را بزنید

در پنجره بعد گزینه browse بزنید و key خود را وارد کنید

---------------------------------
روش دوم
ارتباط خود با اینترنت را قطع کنید (disconect شوید)
کلید قبلی را یا زدن ضربدر قرمز پاک کنید
سپس گزینه active new license را بزنید
در پنجره بعدی گزینه دوم گزینه activate triallicense را انتخاب کرده next بزنید

با دیدن error زیر دکمه ok را بزنید

در پنجره بعد گزینه browse بزنید و key خود را وارد کنیدHow 2 Adding Keys?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Kaspersky Internet Security 2010 (Or) Kaspersky Anti-Virus 2010
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1. Disable/Unplug your internet connection.
2. Click for trial version or enter one of this Bad code

44UEA-CYRAJ-NMAV3-YXX4V
K5PXQ-X1SW6-2RAMR-ZBM2X
25N2Z-QH4Y4-YHNTN-N2U4T
YS8UP-KD46D-JX4YD-ENHF6
33NA4-J34SG-MUV13-JRU6P
7N1UZ-DSXDN-R9XFC-PDQEF
3PRNP-TQXWT-GNR33-PMPTR
E4J6N-1644V-B7KAW-6J6M3
44UE9-UZKTA-AHUF2-VB8ZH
7PEJP-Q2KCG-NPT56-SNZAX
YG5CD-SXU41-JESDZ-6AWA6
3SU15-S4AES-P5XRQ-87AKV
3T6XS-GY8U1-W1JTR-9XAE1
3TK3J-6T1TN-X3XGP-HUZRN
3TZV1-Z5F9W-DXBWX-Q1KDA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For Kaspersky Internet Security 8 (Or) Kaspersky Anti-Virus 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Open Kaspersky

2. Go to Activation

3. Click Install key

4. Click Apply Exiting License Key

5. Browse the Key That you Have Downloaded.

6. Click Next

ENJOY!