مهران مديري گفت: «قهوه تلخ» به دليل يكنواختي نياز به كمي تحول و جهش دارد كه براي انجام اين تغييرات، يك ماه زمان نياز داريم.
به گزارش ايسنا، كارگردان سريال «قهوه تلخ» افزود: مدتي است كه سريال «قهوه تلخ» يكنواخت شده كه در حال حاضر زمان تغيير و جهش اين مجموعه است؛ اما براي انجام اين تغييرات به فرصت و صبوري مخاطبان نياز داريم. وي خطاب به بينندگان «قهوه تلخ» اعلام كرد: سري جديد سريال «قهوه تلخ» از يك ماه آينده به دست شما ميرسد؛ يعني سري 26 اين مجموعه را بعد از يك ماه خواهيد ديد. مديري توضيح داد: هميشه در طول اين سالها سريال هايي كه ساخته شده از يك جايي احساس كرديم يكنواخت شده است؛ بنابراين شروع به تغيير و تحولات اساسي در سريالها كرديم كه در بسياري از مجموعه ها اين اتفاق افتاده و جواب خوبي هم داده است. اين كارگردان تاكيد كرد: فعلا «قهوه تلخ» نخواهيم داشت تا يك ماه آينده كه با شكل كاملا جديد شاهد يك جهش بزرگ خواهيد بود.