باتری خودرو یکی از قطعات کلیدی آن است که در صورت خرابی، مشکلات زیادی برای راننده  های ایجاد می کند. اطلاع از شرایط باتری و ...

ادامه خبر