این روز ها اخبار متعددی درباره برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی منتشر می شود. در مهم ترین خبر به تازگی اعلام شده که بزرگ ترین بدهکار بانکی ...

ادامه خبر