بعد از ایتالیا، فرانسه و امریکا این بار قرعه به نام «ژاپن» افتاده و قرار است این کشور در کمتر از دو سال آینده حدود 20 فروند هواپیمای نو به ایران ...

ادامه خبر