پایگاه آمریکایی در خبری مدعی شد ایران پس از دریافت سامانه موشکی اس 300 از روسیه، استقرار این سامانه را در حومه پایتخت آغاز کرده است.

ادامه خبر