جمعی از سهامداران حقیقی ایران خودرو، با ارسال نامه ای مدعی شدند، یک شرکت قطعه ساز سهامدار، در مذاکرات شرکت های خارجی طرف ...

ادامه خبر