علي صادقي: فيلمنامه هاي سينمايي و تلويزيوني از جذابيت موضوعي برخوردار نبوده و به نوعي فيلمنامه خوب ناياب است.
'علي صادقي' در گفت و گو با خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا افزود:فيلمنامه هاي پيشنهادي اغلب سطح پايين و معمولي است.شايد دليل اينكه مردم به سينما يا تلويزيون كمتر توجه مي كنند ريشه در نبود آثار و مجموعه هاي جذاب با موضوع هاي متنوع دارد.
بازيگر مجموعه 'متهم گريخت' يادآورشد:اغلب نقش هاي پيشنهادي در يك سبك و يك شخصيت خاص است و از بازيگر نقش هاي متفاوت طلب نمي كنند. به عنوان بازيگر در اكثر سريال ها خودم هستم و كمتر نقش بازي مي كنم.
صادقي همچنين درباره دستمزدهاي بازيگري گفت:دستمزد هاي پيشنهادي از مبالغ دو سال گذشته كمتر است.اغلب تهيه كنندگان ترجيح مي دهند كه با كمترين هزينه و پرداخت اندك بازيگران را به كار گيرند.
بازيگر مجموعه 'خوش نشين ها' ادامه داد:بسياري از بازيگران به دليل مشكلات مالي و گذران زندگي مجبور مي شوند ،كارهايي را قبول كنند كه اعتقادي به آن ندارند. بعضي وقتها از ديدن كارهاي سابق خود خجالت مي كشم.