قاتل پس از قتل در جلسه كنكور برازجان حاضر شد!
شخصی كه به اتهام قتل هم اكنون در بازداشت بسر میبرد برای شركت در كنكور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی، در شهر برازجان بر سر كنكور حاضر شد.

شخصی كه متهم به قتل میباشد در جلسه كنكور در شهر برازجان حاضر شد.

به گزارش ایسنا ، شخصی كه به اتهام قتل هم اكنون در بازداشت بسر میبرد برای شركت در كنكور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی، در شهر برازجان بر سر كنكور حاضر شد.

این شخص كه جوانی به نام "ع .آ" و دارای سنی حدود 20 سال بوده است در گروه آزمایشی ریاضی در كنكور شركت كرده است.

این شخص تحت محافظت كامل نیروی انتظامی بر سر جلسه كنكور حضور پیدا كرده و در اتاقی مخصوص و جداگانه به سوالات كنكور پاسخ داده است.

سوک افزود: گفته میشود این شخص متهم است كه در سال گذشته یک نفر از اهالی شهر سعدآباد را در یكی از میادین شهر برازجان به قتل رسانیده است.

در این ارتباط و با توجه به جوان بودن این شخص و همت بالائی كه - شركت در كنكور با توجه به وضعیت روحی ایشان - از خود نشان داده است، به نظر میرسد كه در صورت ترحم و بخشش اولیای دم یا تبرئه وی از قتل، آیندهای روشنتر از گذشته در انتظار وی باشد.

حضور یک شخص متهم به قتل در جلسه كنكور اتفاقی نادر در ایران و شاید جهان بشمار میآید.