سخنان تاتلیسس در باره احمدی نژاد


در یکی از برنامه های ایبو شو در سال ۲۰۱۰ ابراهیم بار دیگر ابراز علاقه به ایران کرد.

و راجع به روابط ایران و ترکیه (احمدی نژاد و اردوغان) صحبت کرد .

و گفت روزی برای اجرای کنسرت به ایران خواهد آمد .

اونهایی که به ابراهیم تهمت میزنند حتما ببینند

.
.
.

.
.
.
.